Відпочинок
Відпочинок
подорож до моря

Історія міста Евпаторія (частина I)

Керкинітіда

Де жили греки

В кінці VI — початку V вв. До н.е. на місці сучасної Евпаторії виникла грецька колонія Керкинітіда. Згадки про неї містяться в творах античних авторів Гекатея Мілетського, Геродота, Плінія, Флавія, але там немає ясності щодо конкретного місця розташування поліса. Багато років разниє учені витратили на пошук колонії. Лаври відкривача Керкинітіди належать членові Археологічної комісії, завідувачеві розкопками Херсонеса Л. А. Мойсеєвому, який на підставі проведених в Евпаторії в період з 1916 по 1918 роки розкопок довів місцезнаходження стародавньої Керкинітіди на Карантинному мису.

Міська монета

Територія поліса складала близько 7 гектарів, населення налічували до 2 тисяч чоловік. Впродовж V і першої половини IV століття до н.е. Керкинітіда була незалежним полісом зі своєю сільською округою — хорой. У склад хори входили також виявлені археологами в ході розкопок поселення у Мойнакського озера і зміцнення Чаю. Жителі округи і поліса вели жваву морську торгівлю, займалися землеробством, скотарством, виноробством, рибним ловом, гончарним, каменотесним, косторезнимі ремеслами, здобиччю солі. Каменетесами вони були такими майстерними, що при будівництві будинків не були потрібні скріпляючі розчини. В період свого найвищого розквіту в середині IV століття до н.е. Керкинітіда чеканила свою монету.

Набіги скіфів

В другій половині IV століття до н.е. Керкинітіда, як і інші поліси західної Тавріди, потрапляє під владу що набрав силу города—государства Херсонеса. Консолідації всіх еллінів без відмінності їх племінного ділення сприяло безперервне зростання загрози з боку скіфів.

Різке загострення ськифо—херсонесських відносин зажадало капітального зміцнення оборонної системи Керкинітіди. Проте в 40-х роках II століття до н.е. скіфи узяли штурмом і зруйнували місто.

Полководець Діофант

В допомогу Херсонесу понтійський цар Мітрідат VI Евпатор висилає армію на чолі з полководцем Діофантом, який відбив натиск ворога і обернув його у втечу. Коли скіфи, зібравшись з силами, знов почали загрожувати державі Херсонесському, Діофант повторно повів на них своє військо. Глибокою осінню 83 р. до н.е. він оволодів Керкинітідой і дав генеральну битву скіфам у Прекрасного порту (нині пос. Чорноморське).

Скіфські роксолани в числі майже 50 000 не могли встояти проти 6 000, що були під начальством Діофанту, — писав із цього приводу грецький історик Страбон.

На честь Діофанту херсонесци встановили його мідну статую на акрополе міста.

Ім'я стародавнього героя носить і підприємство, що видало даний довідник.

Гибел' Керкинітіди

В подальші десятиліття Херсонес, обороняючись від скіфів, постійно звертався за допомогою до понтійським царів, і цим втрачав свою незалежність.

В III столітті н.е. в Північному причорномор'ї з'явилися нові сильні і жорстокі вороги — спочатку готи, потім гуни. Керкинітіда в числі багатьох населених пунктів була зруйнована, а жителі убиті або погнані в рабство.

Похоронений Заповідник

Не менш сумна і сучасна історія розкопок Керкинітіди. Ще одним з перших наказів Ревкома Криму в 1921 р. район Великого Карантину був оголошений заповідною територією, а потім вирішеннями Вцика і міськвиконкому Керкинітіда була закріплена за Евпаторійським госу­дарственним археолого—етнографічеським музеєм. Тут навіть заборонялося розбиття саду, не кажучи вже про будівництво.

Але невідомими шляхами пам'ятник виявився включеним в межу санаторію РККА, і в 30—х роках почав забудовуватися.

Особливо згубним для стародавнього міста стало розширення Центрального дитячого санаторію МО, що розвернулося в 60—70—е роки, проводилося без якого-небудь наукового обстеження.

Хто ви, спадкоємці Керкинітіди?

Історична наука не має в своєму розпорядженні точних відомостей про те, що було на місці Керкинітіди в подальші десять сторіч. Імовірно в кінці IX — початку XI століть тут з'явилися переселенці з Київської Русі, потім половці. Татаро-монгольские завойовники, як затверджують дослідники, з побоюванням відносилися до моря і не закріплювалися тут.

Джерело: Оренда житла в Евпаторії. Відпочинок в Евпаторії

Автор: Максим Гончаров


  • ейськ | абхазія | аквапарки | анапа | вільне місто